ကိလေႏသာႏ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ လောႏဘ၊ ဒေါသစတဲင်ဖိုင်ႏနဝ်ꩻ မာꩻတဗော့ꩻလဲ့ꩻဒါႏသꩻနဝ်ꩻမꩻ ဟဲ့ꩻ"ကိလေႏသာႏ"နဝ်ꩻသွူ။ ကိလေသာႏအအဲန်ႏနဝ်ꩻ-

 1. လောဘ၊
 2. ဒေါသ၊
 3. မောဟ၊
 4. မာန၊
 5. ဒိဋ္ဌိ၊
 6. ဝိစိကိစ္ဆာ၊
 7. ထိနမိဒ္ဓ၊
 8. ဥဒ္ဓစ္စ၊
 9. အဟိရိက၊
 10. အနောတ္တပ္ပ ယိုဆီပါꩻသွူ။

(ကိလေသာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏပါꩻဆီ၊ အပျာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏ တရေင်ငတ်ꩻရျာꩻသွူ။)

ကိလေသာႏ အလုဲး (၁၅ဝဝ) ကရိုꩻနဝ်ꩻ "နာမ်ႏ တေပညံႏ၊ ရုပ်နိပ္ဖန်ႏ၊ လက္ခဏံႏရုပ်လိစ်ꩻပါꩻ။ သန္တာန်ႏနီဗာႏ၊ မိဉ်ႏမျောက်ဒါႏ၊ အဝ်ႏဒျာႏ ရျာꩻငတ်ꩻဆီပါꩻ။ ဆီကိလေသာႏ၊ မျောက်ယင်းဒါႏ၊ အဝ်ႏဒျာႏ ရေင်ငတ်ꩻရျာꩻ" ကရိုꩻဒါႏ ဆောင်ႏအိုမ်ငဝ်းယိုအလꩻ (နာမ်ႏ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ စိတ်) စိတ် တပါꩻ၊ စေတသိက် ငတ်ꩻဆီနီပါꩻ-ခြွောဉ်းဝင်ꩻ ထွာနာမ်ႏ ငတ်ꩻဆီသိုမ်ပါꩻသွူ။ နိပ္ဖန်ႏ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ နိပ္ဖန္နရုပ် တဆီသွောတ်ꩻပါꩻသွူ။ လက္ခဏံႏရုပ်လိစ်ꩻ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ လက္ခဏရုပ်လိစ်ꩻပါꩻသွူ။ (၁+၅၂+၁၈+၄=၇၅) ခြွောဉ်းဝင်ꩻ အဝ်ႏ နုတ်ꩻဆီငတ်ꩻပါꩻယို အွောဉ်ႏတီႏထွူ မျောက်တောမ်ႏ သန္တာန်ႏနီဗာႏ-ကိုꩻဒါႏ အဇ္ဈတ္တသန္တာန်ႏ၊ ဗဟိဒ္ဓသန္တာန်ႏယိုနီဗာႏတဲင် ထွာအဝ်ႏ တရျာꩻငတ်ꩻဆီပါꩻသွူ။ တရျာꩻငတ်ꩻဆီပါꩻယို မျောက်ထဲင်းယင်းတောမ်ႏ ကိလေသာႏ ပါꩻဆီနဝ်ꩻ ထွာလွောဉ်စွောဉ်ႏ ကိလေႏသာႏ အလုဲး တရေင်ငတ်ꩻရျာꩻနဝ်ꩻသွူ။

[၁]

အာႏကွိုꩻ

မွဉ်းဖျင်
 1. အခြေပြုသင်္ဂြိုဟ်၊ သမုစ္စည်းပိုင်း