မျန်မာခမ်းထီအခိန်းအွိုင်ꩻ (အဲင်းကလေတ်: Myanmar Standard Time) (မန်း: မြန်မာစံတော်ချိန်) ယို ထွာဒျာႏ ဂရင်းနစ်စံအခိန်းအွိုင်ꩻကို ၆ နားရီႏ ၃၀ မိနစ် တဲင် ပေါင်ꩻလွေꩻယင်းအခိန်ႏတဗာႏ နဝ်ꩻမꩻတနေင်ႏလွုမ်း တခမ်းထီလွုမ်း သွုံꩻလွေꩻဒျာႏအခိန်းနဝ်ꩻသွူ။ အခေႏခံႏလွေꩻဒျာႏတွမ်ႏ လောင်ဂျီကျု ၉၇ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ် လောင်းယိုသွူ။ ဆꩻကွဉ်ႏလောင်ဂျီကျု ၉၇ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ် လောင်းကိုယို အွဉ်ႏထွော့လွေꩻ မျန်မာခမ်းထီအခိန်းအွိုင်ꩻဒျာႏသွူ။ [၁] [၂]

မျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ
အခိန်ႏအွိုင်ꩻ
အွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ အခိန်ႏအွိုင်ꩻ ကမ္ဘာႏဟံႏပုင်ႏ
UTC အော့ဖ်ဆက်
MMTen:UTC+06:30
အခိန်ႏယိုခါ
{{time}} – unknown timezone (help)
ထူႏသုင်ꩻ DST
အခိန်ႏအွိုင်ꩻယိုအကို ထူႏသုင်ꩻခါꩻတဝ်း DST သွူ။

အာႏကွိုꩻ

မွဉ်းဖျင်
  1. Myanmar: Fact and Figure. Ministry of Information, Union of Myanmar. 2020.
  2. MFF 2002: 1