ကဏ္ဍ:သိစ်ဘာႏသာႏ

(အဝ်ႏ သိစ်ဘာႏသာႏ ယီးနယ်ချာခါꩻဒျာႏသွူ)

ကဏ္ဍ "သိစ်ဘာႏသာႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏလိတ်မဲ့ငါလ့နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။