ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ (Theravada) ယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ ဂွိုဏ်ꩻဖြယ်တဗာႏဒျာႏသွူ။ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ ယိုနဝ်ꩻ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မျန်မာခမ်းထီ၊ သီရိလင်္ကာႏ တွမ်ႏ ထုဲင်ꩻခမ်း ဖုံႏအကိုနဝ်ꩻ ထွာကိုꩻကွဲႏအအာသွတ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဗန်းကလားဒေတ်ခမ်းထီခယ်ႏခမ်း၊ နီပေါခမ်းတွမ်ႏ ဗီယက်နမ်ခမ်း ဖုံႏအကိုနဝ်ꩻ ကိုꩻကွဲႏဆေ့ငါႏနဝ်ꩻသွူ။

သီရိလင်္ကာခွန် ဒေဝနန္ပိယ တိဿ တယ်ႏခါဒါႏ သုပန်ရမယ စေႏတီႏတောႏတန် (ဘီစီ ၂၄၇-၂၀၇ )
တိဘက် ၊ မွန်ဂိုးလီးယား ၊ နီပေါ ၊ တွမ်ႏ အာသျ အကို ကကိုႏကွဲႏဒါႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာ (၃) စွိုး အဝ်ႏနယ် ဟံႏပွုံႏ
ထေရဝါဒ တွမ်ႏ မဟာယာန ဗွိုန်တောဝ်းဝင်ꩻအချက်ꩻဖုံႏခရာႏ မွဉ်းဖျင်

(၁)နီဖဲ့ꩻလွုမ်းယိုနဝ်ꩻ သကျမုနိ ဗုဒ္ဓ ဗွေႏဘုရာꩻ ယို အမျတ်လွိုသွတ်ꩻ ဗွေႏဘုရာꩻ အကျောင်ꩻဗွိုန်ဗွိုန်ဒျာႏဝင်ꩻသွူ ။ (၂)သစ္စာ လစ်ပါꩻ တရာꩻယို နီဖဲ့ꩻလွုမ်း ယွုံးအမ်ႏဒျာႏသွူ ။ (၃)မဂ္ဂင်သွစ်ꩻပါ တဖူꩻစဲဉ်ႏ ယိုလဲ့ꩻ နီဖဲ့ꩻလွုမ်း တရာႏတောႏဒျာႏသွူ ။ (၄)ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒေသနာတောႏ ယိုလဲ့ꩻ ဗွိုန်ဗွိုန်ဒျာႏဝင်ꩻသွူ ။ (၅)ဖန်ဆင်ꩻဗွေႏ ယို နီꩻဖဲ့ꩻလွုမ်း လက်ခံႏတောဝ်းသွူ ။ (၆) အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ ၊ အနတ္တ တွမ်ႏ သီႏလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာႏ ဖုံႏယို နီꩻဖဲ့ꩻလွုမ်း လက်ခံႏဒျာႏသွူ ။

အာႏကွိုꩻ မွဉ်းဖျင်

[၁]

  1. Theravada - Mahayana Buddhism