ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ

ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ (မန်း : ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၊ အင်္ဂလိပ် : Danu Self-Administered Zone ) ယို မျန်မာခမ်းထီ (၂၀၀၈ နေင်ႏ)ဖြွမ်းဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏဥပဒေႏ ပုဒ်မ ၅၆ (ခ) အလꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အကို ဝေင်ꩻနယ်ႏယေႏငန်ႏ တွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်ႏတရား ယို အွဉ်ႏထွော့လွေꩻ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ နဝ်ꩻသွူ။

ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
အွဉ်ငါအစွိုꩻရွုမ်ꩻ
အွဉ်ငါအစွိုꩻရွုမ်ꩻ
ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ အလံႏတောႏ
အလံႏတောႏ
Danu SAZ in Shan state.svg
ခမ်းထီ မျန်မာ
ခမ်းနယ်ႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ၂ ဝေင်ꩻနယ်ႏ
ရွုမ်ꩻအဝ်ႏသွော့ꩻဝေင်ꩻတန်ဝေင်ꩻပင်ႏတရား
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (၂၀၁၄နေင်ႏ)[၁]
 • ခြွဉ်း၁၆၁,၈၃၅
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်းအွိုင်ꩻ (UTC+၀၆:၃၀)

ဓနုꩻနမ်းပုဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ကို ပင်ႏတရားဝေင်ꩻနယ်ႏ တွမ်ႏ ယေႏငန်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏယို နီဝေင်ꩻနယ်ႏအကိုနဝ်ꩻ−

  • ဝေင်ꩻနယ်ႏယေႏငန်ႏကိုယို အဝ်ႏလွေꩻ လမ်းငင်းခြွဉ်း ၁၈,၃၄၈ လမ်း ၊ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း ၈၂,၅၃၈ ဖြာꩻ ၊
  • ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်ႏတရား ကိုယိုလဲ့ အဝ်ႏလွေꩻ လမ်းငင်းခြွဉ်း ၁၇,၅၄၄ လမ်း ၊ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း ၇၉,၃၀၃ ဖြာꩻ ဖုံႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ ။[၂]

ကပါဒါႏဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏမွဉ်းဖျင်

 
ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ


အာႏကွိုꩻမွဉ်းဖျင်

  1. အာႏကွိုꩻချက်အမာႏ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named census-2014
  2. မြန်မာတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များ