ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ

ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ (ဖြဝ်ꩻ : ၼႃႈလိၼ် ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ၊ အင်္ဂလိပ်: Kokang Self-Administered Zone ) ယို ခမ်းခြွဉ်းဗူႏ ခမ်းနမ်းဗွေႏမျန်မာခမ်းထီ(၂၀၀၈ နေင်ႏ)ဖြွမ်းဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏ ဥပဒေႏအလꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ ကို ဝေင်ꩻနယ်ႏ ၂ ဝေင်ꩻနယ်ႏ ယို အွဉ်ႏထွော့ꩻလွေꩻ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ တဗာႏ နဝ်ꩻသွူ။ မ်းခြွဉ်းဗူႏ ခမ်းနမ်းဗွေႏမျန်မာခမ်းထီ(၂၀၀၈ နေင်ႏ)ဖြွမ်းဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏ ဥပဒေႏ ပုဒ်မ ၅၆။(င) အလꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အကို ဝေင်ꩻနယ်ႏကုန်းကြမ်း တွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏလောက်ကိုင် ယို ခြွဉ်းဗူႏအွဉ်ႏထွော့လွေꩻ ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ နဝ်ꩻသွူ။[၁]

ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ အလံႏတောႏ
အလံႏတောႏ
ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကို ကိုးကန့်ဒေႏသ အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်းဟံႏပုင်ႏ(တနျာႏ)
ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကို ကိုးကန့်ဒေႏသ အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်းဟံႏပုင်ႏ(တနျာႏ)
ခမ်းထီ မျန်မာခမ်းထီ
ခမ်းနယ်ႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ
ရွုမ်ꩻအဝ်ႏသွော့ꩻဝေင်ꩻဝေင်ꩻလောက်ကုဲင်
ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏနီဝေင်ꩻနယ်ႏ
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ (UTC+6.30)

ကပါဒါႏဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ

မွဉ်းဖျင်
 
ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ


မိဉ်ႏမဲဉ်ထွားယင်းအလင်

မွဉ်းဖျင်

အာႏကွိုꩻ

မွဉ်းဖျင်
  1. မြန်မာတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များ