တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻနဝ်ꩻ(မန်း :တောင်ရိုး)ပါသော့ꩻငီႏဒျာႏ တိဗက်တွမ်ႏမန်းအခွိုꩻ ထွာဒျာႏမန်းအခွိုꩻဗူႏကိုသွူ ။ တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻ အုံအဝ်ႏခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကို ထာꩻပြင်ႏဒေႏသကထွာဒါႏ ပွေးလ တွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်ႏတရား ထျကဗော့ꩻရာꩻဒေႏသကိုဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ။ လိုꩻအဖြာꩻခြွဉ်းအဝ်ႏ (၂၂၀၀၀)လွိုꩻနဝ်ꩻသွူ ။ တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻယိုယာႏခွမ်လာꩻနဝ်ꩻဗွိုန်ပီဒျာႏ ဖြဝ်ꩻတွမ်ႏပအိုဝ်ႏ ယိုꩻယာႏခွမ်လာꩻနဝ်ꩻသွူ ။ လိုꩻခိုဖုံႏနဝ်ကွဉ်ကꩻဒျာႏ ကွဉ်တရုံးတွမ်ႏ ကတူႏပေါက်၊ လိုꩻမူႏနဝ်ꩻ ကွဉ်ကꩻဒျာႏပနီႏတရုံး အွဉ်ႏဒို့ꩻပေ့ꩻခါꩻဒျာႏ ခင်ႏလိန်းတူႏနဝ်ꩻသွူ ။ တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻယိုနဝ်ꩻ လွုပ်ꩻမာꩻဒျာႏသွို့ꩻ၊ခြံ၊လုဲင်း၊ဥယျာန်ႏခြံဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ။ ဝွေꩻသီးလိုꩻခွိုꩻယိုနဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီဒျာႏပအိုဝ်ႏလိုꩻခွိုꩻရိုကီနဝ်ꩻလဲ့ ပါသော့ꩻငီႏဒျာႏခွိုꩻဗူႏအလင်ကိုသွူ ။ တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻငေါဝ်းငွါနဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီဒျာႏ မန်းလိုꩻခွိုꩻငေါဝ်းငွါနဝ်ꩻသွူ ။ ကိုꩻကွဲႏဒျာႏ လူꩻတွမ်ႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏနဝ်ꩻသွူ ။ စွုမ်ႏလမ်းစွုမ်ႏပါႏကို အွဉ်ႏခါꩻဒျာႏဘုရာꩻကျောင်ꩻတွမ်ႏ ဆဲင်ႏရာꩻလူꩻတနမ်ဟော်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ တောင်ႏရွိꩻလိုꩻခွိုꩻဖုံႏယို ထုံမောင်း ယိုယာႏအဒုံႏအအူဖုံႏလဲ့အဝ်ႏဒျာႏသွူ ။

Taungyo
တောင်ႏရွိုꩻ
TAUNGYO GIRLS FROM THE OPEN COUNTRY BURMA.jpg
တောင်ႏရွိုꩻမူႏဖြား (၁၉၂၂ ဗာႏ)
အဝ်ႏအုံအာဒါႏခင်ႏလမ်း
Flag of Myanmar.svg မျန်မာခမ်းထီFlag of the Shan State.svg ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏပင်ႏတရား
ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ
မန်းဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါခွိုꩻနွယ်ႏ တောင်ႏရွိုꩻဘာႏသာႏ
ကိုꩻကွဲႏ
ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ
ဆွိုက်စပ် ခမ်းရင်ꩻသား အစွိုꩻဖုံႏ
မန်းလိုꩻခွိုꩻရခဲင်ႏလိုꩻခွိုꩻမန်းနောင်လိုꩻခွိုဓနုꩻလိုꩻခွိုꩻ

တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻခွိုꩻမွဉ်းဖျင်

အာႏကွိုꩻမွဉ်းဖျင်

[၁]

  1. မြန်မာပြည် လူမျိုးများ