ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏ (မန်း: ပျဉ်းမနားခရိုင်) (အိန်းကလေတ်: Pyinmana District) ယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ နေပီဒေါ်ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ ကို ကအဝ်ႏပါသော့ꩻဒါႏ ခရဲင်ႏတဖြုံႏဒျာႏသွူ။ ခရဲင်ႏရွုမ်ꩻ အဝ်ႏသော့ꩻဒါႏခင်ႏလမ်းဝေင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ဝေင်ꩻပိဉ်းမနား ကိုသွူ။ ပိဉ်းမနားယို ကရီးခါနဝ်ꩻ အဝ်ႏပါသော့ꩻဒျာႏ မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ယမဲးတိဉ်းခရဲင်ႏကို ဝေင်ꩻနယ်ႏတဖြုံႏအနေႏ ဗꩻတွိုႏ ၂၀၀၆ ဗာႏသွူ။

ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏ
ခရဲင်ႏ
ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏ သည် မျန်မာခမ်းထီ တွင် တည်ရှိသည်
ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏ
ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏ
မျန်မာခမ်းထီကို ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏအဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း
ကိုဩဒိနိတ်: 19°44′N 96°12′E / 19.733°N 96.200°E / 19.733; 96.200
ခမ်းထီ မျန်မာခမ်းထီ
ဟံႏနယ်ႏနေပီဒေါ်ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏ
ခရဲင်ႏရွုမ်ꩻအဝ်ႏသော့ꩻဒါႏဝေင်ꩻဝေင်ꩻပိဉ်းမနား
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ (UTC+6:30)

ဝေင်ꩻတောမ်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ မွဉ်းဖျင်

ယိုခါ ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏကို ကပါဒါႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောမ်ႏ ဝေင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻသွူ-

သမဲင်ꩻ မွဉ်းဖျင်

ပိဉ်းမနားယို ကရီးခါနဝ်ꩻ အဝ်ႏပါသော့ꩻဒျာႏ မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ယမဲးတိဉ်းခရဲင်ႏကို ဝေင်ꩻနယ်ႏတဖြုံႏအနေႏ ဗꩻတွိုႏ ၂၀၀၆ ဗာႏသွူ။ တွိုႏ ၂၀၀၆ ဗာႏနဝ်ꩻ တယ်ႏဆို့ꩻလွေꩻယင်း ခမ်းထီဝေင်ꩻတန် ဝေင်ꩻနေပီဒေါ် ပိဉ်းမနားထျꩻတဲင် ခမ်းထီအစိုႏရရွုမ်ꩻဖုံႏလဲ့ ပြောင်ꩻလွဉ်နဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏ ၂၀၀၆ ဗာႏ ဖေဖော်ဝါရီလာနဝ်ꩻ ယမဲးတိဉ်းခရဲင်ႏကို ကပါသော့ꩻဒါႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတပ်ကုန်းဝေင်ꩻနယ်ႏပိဉ်းမနားဝေင်ꩻနယ်ႏလယ်ဝွေးဖုံႏယို ဖထန်ႏထိုꩻသွူ ယမဲးတိဉ်းခရဲင်ႏကိုတဲင် လွောင်ႏဗူႏလွေꩻသမ်းလုဲင်ႏ ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏ နဝ်ꩻသွူ။ ၂၆.၁၁.၂၀၀၈ ဗာႏ လိတ်အမိန်းကေႏညာႏအလꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏသိုမ်ဖြုံႏကိုကအဝ်ႏဒါႏ ရပ်ကွက်(၁၆)ကွက်၊ ဒုံ(၂၀၂)ဒုံဖုံႏနဝ်ꩻ ဖထန်ႏထိုꩻသွူတဲင် လွောင်ႏဗူႏတသာလွေꩻလုဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏနေပီဒေါ်နဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏ ၂၈.၁.၂၀၀၉ ဗာႏကို ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏနဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏလွေꩻလုဲင်ႏ နေပီဒေါ်ခရဲင်ႏ နဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏ ၂၀၁၁ ဗာႏခိင်ႏ စလွေꩻယင်း ခမ်းထီစနိစ်တသာတဲင် လွောင်ႏဗူႏပုင်ႏအခေႏခံႏဥပဒေႏအလꩻ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ ပါလွဉ် တောမ်ႏခရဲင်ႏ(၁)ဖြုံႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ(၈)ဖြုံႏနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏ ၂၀၁၃ ဗာႏနဝ်ꩻ နေပီဒေါ်ခရဲင်ႏယို ပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွောင်ႏဗူႏလွေꩻယင်း ဥတ္တရခရဲင်ႏ(အခဝ်ထင်ꩻ)၊ ဒက္ခိဏခရဲင်ႏ(အခဝ်နဝ်) ခရဲင်ႏ(၂)ဖြုံႏနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂] တွိုႏ ၂၀၂၂ ဗာႏ ဧပီလာ(၃၀)နီꩻနဝ်ꩻ ဒက္ခိဏခရဲင်ႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပိဉ်းမနား တောမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏဇမ္ဗူသီရိ ဖုံႏယို ဖထန်ႏထိုꩻသွူတဲင် လွောင်ႏဗူႏလွေꩻချာယင်း ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏ အနေႏနဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ မွဉ်းဖျင်

  1. "ပြန်လည်ရေးဆွဲနေသည့် မြို့ပြစီမံကိန်း"။ 8 October 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ Archived from the original on 24 February 2021။ 
  2. "နေပြည်တော်ကောင်စီနောက်ခံသမိုင်း"။ 8 October 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ Archived from the original on 2 February 2021။