အမရပူရခရဲင်ႏ (မန်း: အမရပူရခရိုင်) (အိန်းကလေတ်: Amarapura District) ယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ဝေင်ꩻတန်မန်ႏတလေꩻ အကို ကအဝ်ႏပါသော့ꩻဒါႏ ခရဲင်ႏတသာတဖြုံႏဒျာႏသွူ။ အမရပူရခရဲင်ႏယိုနဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏလွေꩻဒျာႏ ၂၀၂၂ ဗာႏ ထွာတခရဲင်ႏတသာတဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ခရဲင်ႏရွုမ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏသော့ꩻဒျာႏ ဝေင်ꩻအမရပူရ ကိုသွူ။

အမရပူရခရဲင်ႏ
ခရဲင်ႏ
Skyline of အမရပူရခရဲင်ႏ
မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻကို အမရပူရခရဲင်ႏအဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း (တနျာႏ)
မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻကို အမရပူရခရဲင်ႏအဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း (တနျာႏ)
အမရပူရခရဲင်ႏ သည် မျန်မာခမ်းထီ တွင် တည်ရှိသည်
အမရပူရခရဲင်ႏ
အမရပူရခရဲင်ႏ
မျန်မာခမ်းထီကို အမရပူရခရဲင်ႏအဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း
ကိုဩဒိနိတ်: 21°58′N 96°06′E / 21.967°N 96.100°E / 21.967; 96.100
ခမ်းထီ မျန်မာခမ်းထီ
တွိုင်ꩻဒေႏသတန်မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်
ဝေင်ꩻနယ်ႏ
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ (UTC+6:30)

ကပါဒါႏဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ မွဉ်းဖျင်

 
အမရပူရခရဲင်ႏကိုဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ
  ဝေင်ꩻနယ်ႏအမရပူရ

အမရပူရခရဲင်ႏကို ကအဝ်ႏပါသော့ꩻဒါႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏ တောမ်ႏ ဝေင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလ့နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻသွူ-[၁]

သမဲင်ꩻ မွဉ်းဖျင်

ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၂၂ ဗာႏ လာဧပီ (၃၀)နီꩻနဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏလွေꩻသမ်းယင်း ခရဲင်ႏတသာဖုံႏသွူ။ မန်ႏတလေꩻခရဲင်ႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏအောင်မေတာသန်၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏအမရပူရယို ဖထန်ႏထိုꩻသွူ မန်ႏတလေꩻခရဲင်ႏအကိုတဲင် လွောင်ႏဗူႏတသာလွေꩻယင်း အမရပူရခရဲင်ႏ နဝ်ꩻသွူ။[၂]

အာႏကွိုꩻ မွဉ်းဖျင်