ဝေင်ꩻတပ်ကုန်း (မန်း: တပ်ကုန်းမြို့) နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ မျန်မာခမ်းထီအခဝ်ထာႏဝ နေပီဒေါ်ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ ဥတ္တရခရဲင်ႏကို ကပါသော့ꩻဒါႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတပ်ကုန်း ဝေင်ꩻနယ်ႏအိုပ်ချုတ်ရေꩻရွုမ်ꩻဖုံႏ ကအဝ်ႏသော့ꩻဒါႏ ဝေင်ꩻတဝေင်ꩻဒျာႏသွူ။ "နေပီဒေါ်တပ်ကုန်း" နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဟဲ့ꩻနေနေသွူ။ အဓိကခွုမ်မာꩻဒျာႏ လုဲင်းခြံဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻတောမ်ႏ လွူးမွေးရေꩻ ထာꩻမာꩻတန်ဖုံႏတဲင် သွုပ်ဆွိုက်ထာꩻမာꩻတန်ဖုံႏ ကထွာဒါႏ ဗွူစက်၊ နမ်းမန်ꩻစက်၊ ဒွိုႏဖိုးနဲဉ်းထီစက်ဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏခွုမ်မာꩻနေနေသွူ။ ကွန်ႏသယ်ႏပွယ်ꩻစာꩻ ဖြေꩻစာရေꩻထာꩻမာꩻလဲ့ အဝ်ႏမာꩻနေနေတဲင် ဒေႏသကိုကထန်ႏဒါႏ ရာႏသီႏကွန်ႏဖုံႏယို အဝ်ႏမန်ႏတလေꩻ-မူသယ် အဝ်ႏဒင်ႏပသာလွေꩻ ခမ်းထန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ဝေင်ꩻကိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ မန်းလိုꩻမျိုꩻ အဝ်ႏအုံသော့ꩻအာသွတ်ꩻတဲင် ဒုတိယတောမ်ႏတတိယနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ခယ်ႏ၊ ကလာꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

ဝေင်ꩻတပ်ကုန်း
တပ်ကုန်းမြို့
ဝေင်ꩻတပ်ကုန်း သည် မျန်မာခမ်းထီ တွင် တည်ရှိသည်
ဝေင်ꩻတပ်ကုန်း
ဝေင်ꩻတပ်ကုန်း
မျန်မာခမ်းထီဟံႏပွုံႏကို ဝေင်ꩻတပ်ကုန်း အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း
ကိုဩဒိနိတ်: 20°7′N 96°13′E / 20.117°N 96.217°E / 20.117; 96.217
ခမ်းထီ မျန်မာခမ်းထီ
ဟံႏနယ်ႏနေပီဒေါ်ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ
ခရဲင်ႏဥတ္တရခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏတပ်ကုန်း
ထိုထဲင်းပင်ႏလယ်ႏ ထီခိုႏဆꩻကီ[၁]၁၅၄ မီတာ (၅၀၅ ပေ)
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း
 • ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻမန်း
 • ကိုႏကွဲႏဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ (UTC+၆:၃၀)

ဝေင်ꩻတပ်ကုန်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ လတ္တီစျုထင်ꩻ ၂၀° ၂၀' တောမ်ႏ လောင်စီစျုကွဉ်ႏ ၉၆° ၃၀' အခါႏတဲင် အဝ်ႏဒျာႏ ထိုထဲင်းပင်ႏလယ်ႏထီခိုႏဆꩻကီ ပေခြွဉ်း ၂၂၅၀ ပေလောင်းသွူ။ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏနဝ်ꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်လောင်ꩻ၊ ဖဲ့ꩻတွို့ꩻနဝ်ꩻ မကွေးတွိုင်ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်တွီင်းစီး၊ ဖဲ့ꩻထင်ꩻနဝ်ꩻ မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏယမဲးတိဉ်း၊ ဖဲ့ꩻနဝ်နဝ်ꩻ နေပီဒေါ် ဝေင်ꩻနယ်ႏပိဉ်းမနား တောမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏလယ်ဝွေးဖုံႏ အဝ်ႏခူဆွိုက်စပ်ခါꩻနဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏဒျာႏ ရန်ႏတကုင်ႏ-မန်ႏတလေꩻ ကာꩻတဖူꩻတန်(အလီꩻ)တောမ်ႏ မေႏရထာꩻတဖူꩻ လောင်းနဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏဒျာႏ ဝေင်ꩻရန်ႏတကုင်ႏ ဖဲ့ꩻထင်ꩻ ကာꩻတဖူꩻမဲင်ႏတဲင်ႏ တယ်ႏအမုဲင် ၂၅၈/၂ ဗꩻတွိုႏ ၂၈၅/၅ တဲင် နဝ်ထင်ꩻအနား အဒွောင်ႏအဆွာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏ ၂၇ မဲင်ႏ ၃ ဖာလုံနဝ်ꩻသွူ။

ဟံႏပထဝီႏအပွိုင်အပုင်ႏအနေႏ တပ်ကုန်းနယ်ႏနဝ်ꩻ လွိုင်ႏအာဒျာႏ ကောင်ဆောင်ႏထာꩻပူႏထာꩻအုံႏဖုံႏတဲင် ထာꩻပြင်ႏထာꩻတွောင်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဆေ့ꩻငါႏနဝ်ꩻမꩻ ထာꩻပြင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတဖြုံႏလွုမ်း ၅ ပွန်း ၁ ပွန်းလုမ်ꩻသွူ။ နယ်ႏခဝ်ကွဉ်ႏနဝ်ꩻ ဖြဝ်ꩻကောင်ရွေꩻဖုံႏ အဝ်ႏရဲးခါꩻတဲင် အထိုသွတ်ꩻကောင်ရွေꩻဖွိုႏထိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏပေခြွဉ်း (၄၃၁၀)ပေရပ်သွူ။ ဖောင်ႏလောင်ႏခြောင်နဝ်ꩻ အဝ်ႏထွတ်ꩻလင်ꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏတောမ်ႏ တပ်ကုန်း နယ်ႏကူခါႏတဲင် ဗိုန်ပီတောမ်ႏ နယ်ႏကူသီးနဝ်ꩻသွူ။[၂]

အာႏကွိုꩻ မွဉ်းဖျင်

  1. GoogleEarth
  2. ဆင်ကျုံးဆရာတော် ရေးသားပြုစုသည့်၊ ရမည်းသင်းခရိုင်သမိုင်းနှင့် ရမည်းသင်း ရာဇဝင်၊ ဒုကြိမ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၀၊ စာ-၇