ဝေင်ꩻသကုဲင်း (မန်း: စစ်ကိုင်းမြို့) (အဲင်းကလေတ်: Monywa) နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ သကုဲင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ဝေင်ꩻတန်တဲင် အဝ်ႏဒျာႏ မျန်မာခမ်းထီ အခဝ်ထာႏဝ သကုဲင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အခဝ်ကွဉ်ႏနဝ် သကုဲင်းခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏသကုဲင်းကို ကအဝ်ႏဒါႏ ဧရာႏဝတီႏခြောင်ဖင်ႏဝေင်ꩻတန်တဝေင်ꩻဒျာႏသွူ။ အဝ်ႏဒျာႏ ဝေင်ꩻမန်ႏတလေꩻဖဲ့ꩻတွို့ꩻနဝ် (၁၂)မဲင်ႏကို ဧရာႏဝတီႏခြောင် အဝ်ႏခါႏခါꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဝေင်ꩻကိုနဝ်ꩻ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်၊ ခရဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ အိုပ်ချုတ်ရေꩻရွုမ်ꩻဖုံႏ အဝ်ႏသော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ သကုဲင်းနဝ်ꩻ ရိုထွာကီ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဝေင်ꩻတန်လဲ့ တွိုႏခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၀၀ ဗာႏနဝ်ꩻ တွိုင်ꩻဒေႏသတန် အိုပ်ချုတ်ရေꩻရွုမ်ꩻဖုံႏယို ခြုဲင်းပြောင်ꩻလွေꩻထိုꩻလဲဉ်း ဝေင်ꩻမုံယွာနဝ်ꩻသွူ။ ဝေင်ꩻထျꩻနဝ်ꩻ သင်ဖော်ꩻတွူးအဝ်ႏတဲင် သင်ဖော်ꩻဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏနွို့ထန်ႏအုံနဝ်ꩻသွူ။ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၁၄ ဗာႏ စာႏရင်ꩻအလꩻ ဝေင်ꩻကိုနဝ်ꩻ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းအဝ်ႏ ၂၇၉,၁၄၆ ဖြာꩻသွူ။ သကုဲင်းယို ဇေယျာပူရ (တဝ်းလဲ့) ဇေယျာရွှေမြေ နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဟဲ့ꩻလွ့သွူ။ ဝေင်ꩻသကုဲင်းယိုခါကအဝ်ႏဒါႏ ခင်ႏလမ်းယို ခွန်ဟော်ခံꩻ အသင်္ခယာ စောယွန်း စိုးနဝ်ꩻ အဝ်ႏတယ်ႏဆို့ꩻလွေꩻဗာႏ ဇေယျာပူရ(ဝေင်ꩻအောင်ႏ) အမိဉ်ꩻကဟဲ့ꩻဒါႏဝေင်ꩻယို အွိုးသက္ကရာဇ်နေင်ႏ ၆၇၇ ဗာႏကာႏသွူ။

ဝေင်ꩻသကုဲင်း
ဝေင်ꩻ
တထာကာႏဧရာႏဝတီႏခြောင်၊ ရတနာပုံတထာ
တထာကာႏဧရာႏဝတီႏခြောင်၊ ရတနာပုံတထာ
ဝေင်ꩻသကုဲင်း သည် မျန်မာခမ်းထီ တွင် တည်ရှိသည်
ဝေင်ꩻသကုဲင်း
ဝေင်ꩻသကုဲင်း
မျန်မာခမ်းထီကို ဝေင်ꩻသကုဲင်း
ကိုဩဒိနိတ်: 21°52′56″N 95°58′43″E / 21.88222°N 95.97861°E / 21.88222; 95.97861ကိုဩဒိနိတ်: 21°52′56″N 95°58′43″E / 21.88222°N 95.97861°E / 21.88222; 95.97861
ခမ်းထီ မျန်မာ
တွိုင်ꩻဒေႏသတန်သကုဲင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်
ခရဲင်ႏသကုဲင်းခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏသကုဲင်း
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (၂၀၁၄)၂၇၉,၁၄၆
 • ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻမန်း
 • ဘာႏသာႏဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ (UTC+6.30)

သကုဲင်းကောင်ရွေꩻလောင်းနဝ်ꩻ ဖရာꩻ၊ စေႏတီႏ၊ ကျောင်ꩻကန်ႏဖုံႏ အဝ်ႏဗူႏအဝ်ႏစုဒါႏ ခင်ႏလမ်းတထွောင်းဒျာႏတဲင် ထွာအီ ဝေင်ꩻသကုဲင်း ဂုဏ်ႏကျက်သရေႏဟဝ်နဝ်ꩻသွူ။ ယိုꩻယာႏထာꩻမာꩻကထွာဒါႏ ဖွိုင်ꩻဟံႏ၊ ဖွိုင်ꩻရွဉ်၊ ဖွိုင်ꩻတောင်ꩻ ထာꩻမာꩻဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏမာꩻ၊ သာႏသနာႏရေꩻထာꩻမာꩻဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏမာꩻနဝ်ꩻသွူ။ စက်မုစူမုထာꩻမာꩻလဲ့ အဝ်ႏလွိုင်ႏကွုန်ꩻဒျာႏနေနေသွူ။ ဒေႏသထန်ႏ အဒီႏအရာႏ ဟန်ႏသဉ်ဟန်ႏလာႏဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏဟဝ်ဒျာႏပုင်ႏမဲဉ်ႏသွူ။ ပတီꩻလုံးချို ထာꩻမာꩻလဲ့ အဝ်ႏခွုမ်မာꩻနေနေသွူ။ ဝေင်ꩻသကုဲင်းနဝ်ꩻ မန်းလိုꩻမျိုꩻတကာႏတဝ်း ခယ်ႏဖြဝ်ꩻ၊ မူသလဉ်၊ ဟေင်ဒူ၊ အူရီယာ စတဲင် လိုꩻမျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ အဝ်ႏအုံညီꩻရဝ်းဝင်ꩻသွူ။[၁]

ပညာႏရေꩻ မွဉ်းဖျင်

ဝေင်ꩻသကုဲင်းကို ကအဝ်ႏဒါႏ တက္ကသိုလ်ႏတောမ်ႏ ကေားလေက်ဖုံႏနဝ်ꩻ -

 

ထင်ႏသျာꩻမိဉ်ꩻတန်ခင်ႏလမ်းဖုံႏ မွဉ်းဖျင်

 
 
  • အစေခံခံတပ် 
  • သံချက်ဖို
  • ဟိန်ႏတန်မိဉ်းကွန်း
 

[၂]

အာႏကွိုꩻ မွဉ်းဖျင်

  1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ(၄)
  2. နန္ဒာမင်းလွင်။ ဇေယျာပူရသမိုင်း စစ်ကိုင်းရာဇဝင်ရှာပုံတော်