သကုဲင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန် (မန်း: စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး) (အဲင်းကလေတ်: Sagaing Region) နဝ်ꩻ ဟံႏနယ်ႏဧရိယာႏခြွဉ်းအဝ်ႏ ၃၆,၅၃၄ စတုရန်းမဲင်ႏတဲင် တွိုင်ꩻဒေꩻသတန် ၇ ဖြုံႏအကို ထွာအလုဲင်းလွိုသွတ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏတယ်ႏဒျာႏ မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းအခဝ်ထဝကို ဗꩻလွေꩻ ခမ်းအခဝ်ထင်ꩻ ဆွာꩻထိုꩻထွူတဲင်ကာ အသောင်နဝ်ꩻ မကွေးတွိုင်ꩻဒေႏသတန်မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏခင်ခမ်းနယ်ႏချင်ꩻခမ်းနယ်ႏ တွမ်ႏ အေင်ဒိယခမ်းထီ ဖုံႏ အဝ်ႏရဲဉ်ႏခူခါꩻဒျာႏ အကူနဝ်ꩻသွူ။ တွိုင်ꩻဒေႏသဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝေင်ꩻမုံယွာ နဝ်ꩻသွူ။[၃]

သကုဲင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
သကုဲင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အလံႏတောႏ
အလံႏတောႏ
မျန်မာခမ်းထီဟံႏပွုံႏကို အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း
မျန်မာခမ်းထီဟံႏပွုံႏကို အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း
ကိုဩဒိနိတ်: 21°30′N 95°37′E / 21.500°N 95.617°E / 21.500; 95.617ကိုဩဒိနိတ်: 21°30′N 95°37′E / 21.500°N 95.617°E / 21.500; 95.617
ခမ်းထီ မျန်မာခမ်းထီ
ဒေႏသမျန်မာခမ်း အခဝ်တွို့ꩻထင်ꩻ
ဝေင်ꩻတန်ဝေင်ꩻမုံယွာ
အစိုႏရ
 • ဝွန်ႏတန်ချုတ်ဦးမြတ်ကျော်
 • အစိုႏရသကုဲင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်အစိုႏရအစွိုꩻ
 • မာꩻဥပဒေႏလွတ်တောႏသကုဲင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်လွတ်တောႏ
 • တရာꩻလွတ်တောႏသကုဲင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်တရာꩻလွတ်တောႏ
ဧရိယာႏ
 • ခြွဉ်း၉၃၇၀၄.၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၃၆၁၇၉.၅ စတုရန်းမဲင်ႏ)
ဧရိယာႏအရန်းဒုတိယ
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (၂၀၁၄)[၁]
 • ခြွဉ်း၅,၃၂၅,၃၄၇
 • အရန်းပဉ္စမ
 • တချ၅၇/km (၁၅၀/sq mi)
Demographics
 • ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻခွိုꩻဖုံႏမန်းဖြဝ်ꩻနာဂခင်
 • ထာꩻကိုꩻကွဲႏဗုဒ္ဓဘာႏသာႏခရစ်ယာန်ဘာႏသာႏ ၊ Animism
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ (UTC+06:30)
ISO 3166 ကိုဒ်MM-01
ကာꩻမတ်ပုံတိဉ်SGG
HDI (၂၀၁၇)0.547[၂]
low · နဝမ

ဝေင်ꩻတန် မွဉ်းဖျင်

မျန်မာခမ်းထီ ကလꩻစ လွစ်တခြင်ရေꩻခိန်ႏကို သကဲင်းတွိုင်ꩻ ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝေင်ꩻသကုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ တယ်ႏခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၈၀ မာꩻငါ သကဲင်းတွိုင်ꩻ အခဝ်ခိုႏ အခဝ်ဒေါမ် ကလွဉ်ခွဲးဝင်ꩻ ဗဟိုႏဆွုမ်ႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ သကဲင်းတွိုင်ꩻ စီꩻပွာꩻရေꩻ ထင်ႏထိုလွိုင်ႏကွုန်ꩻတာႏ ထွာဗဟိုႏ၊ အဝ်ႏအေင်ဒိယခမ်း ကွန်ႏတခြိုꩻဖုံႏ ဖြေꩻစာချာငါ လင်ꩻလွဉ်အီ စတဲင်အချက်ဖုံႏတဲင် ဝေင်ꩻမုံယွာနဝ်ꩻ လိုꩻဖြာꩻတောမ်ႏစီꩻပွာꩻရေꩻ လွိုင်ႏကွုန်ꩻထင်ႏထိုလွဉ်မွိုင်တဲင် မျန်မာတခမ်းလွုမ်း အဝ်ႏလက်ခံႏလွေꩻ သကဲင်းတွိုင်ꩻ စီꩻပွာꩻရေꩻ ဝေင်ꩻတန်အနေႏနဝ်ꩻသွူ။

ခရဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ ဝေင်ꩻဖုံႏ မွဉ်းဖျင်

သကဲင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ကိုနဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏခါꩻတောမ်ႏခရဲင်ႏ (၁၁)ခရဲင်ႏသွူ။

ဝေင်ꩻဖုံႏ မွဉ်းဖျင်

 1. ဝေင်ꩻခန်းတီး
 2. ဝေင်ꩻဟိုမ်းမလိဉ်း
 3. ဝေင်ꩻကလေး
 4. ဝေင်ꩻကလေးဝ
 5. ဝေင်ꩻမိဉ်းကိဉ်း
 6. ဝေင်ꩻကတာ
 7. ဝေင်ꩻအိဉ်းတော်
 8. ဝေင်ꩻဗန်းမောက်
 9. ဝေင်ꩻထီးဆုဲက်
 10. ဝေင်ꩻကေားလိဉ်း
 11. ဝေင်ꩻပိဉ်လယ်ဗူး
 12. ဝေင်ꩻဝွန်းတို
 13. ဝေင်ꩻကန့်ဗလူ
 14. ဝေင်ꩻစျုန်းလ
 15. ဝေင်ꩻမော်လုဲက်
 16. ဝေင်ꩻဖောင်းပိဉ်
 17. ဝေင်ꩻမုံယွာ
 18. ဝေင်ꩻအယာတော်
 19. ဝေင်ꩻဆျောင်းဦး
 20. ဝေင်ꩻဗုတလိဉ်
 21. ဝေင်ꩻသကုဲင်း
 22. ဝေင်ꩻမိဉ်းမူ
 23. ဝေင်ꩻမျောင်
 24. ဝေင်ꩻသွေဗို
 25. ဝေင်ꩻယေဦး
 26. ဝေင်ꩻခိဉ်ဦး
 27. ဝေင်ꩻဝွဲ့လဲတ်
 28. ဝေင်ꩻတန့်သယ်
 29. ဝေင်ꩻဒီပဲးယိဉ်း
 30. ဝေင်ꩻတမူး
 31. ဝေင်ꩻယိဉ်းမာပိဉ်
 32. ဝေင်ꩻသားလိဉ်းစီး
 33. ဝေင်ꩻပလဲး
 34. ဝေင်ꩻကနီ

သကဲင်းတွိုင်ꩻကိုနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏအဝ်ႏ (၃၄)ဖြုံႏ၊ ဝေင်ꩻအဝ်ႏ (၅၀)ဖြုံႏ၊ ရပ်ကွက်အဝ်ႏ (၂၇၁)ကွက်၊ အွိုင်ႏအဝ်ႏ (၁၇၅၅)အွိုင်ႏ တောမ်ႏ ဒုံခြွောန်းအဝ်ႏ (၅၉၉၁)ဒုံသွူ။[၄]

သꩻဝင်ႏစာꩻခရာႏ ခင်ႏလမ်းဖုံႏ မွဉ်းဖျင်

 
ဟိန်ႏတန်မိဉ်းကွန်း
 
ဖရာꩻသမ္ဗုဒ္ဓေ

[၅]

အာႏကွိုꩻ မွဉ်းဖျင်

 1. Census Report။ The 2014 Myanmar Population and Housing Census။ 2။ Naypyitaw: Ministry of Immigration and Population။ May 2015။ p. 17။
 2. Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab (in en)။
 3. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း
 4. တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီအတွင်းရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာဦးရေ စာရင်းချုပ်(၁၆−၁၀−၂၀၁၉)
 5. D.P.S. MYANMAR GUIDE MAP. 2000.